Museos

Os museos tamén son arte

Concebir unha nova museoloxía, accesible non só nas características especiais, senón tamén nas arquitecturas do pensamento que envolven os procesos creativos e redefinen o...