Existiu unha romanización efectiva da antigua poboación galaica?

Unha investigación da USC analiza a evolución da relixión e da mentalidade dende a Idade de Ferro ata a tardoantigüidade