Cando os Reis Católicos comezaron a dominar Galicia a través dos impostos

“Desde que os chamados Reis Católicos verificaron o feito que Zurita chamou a doma e castración do Reino de Galicia, a lingua galega quedou...