Os celtas viñeron de África?

 Este artículo foi remitido por Marcos Castro Vilas,  arquitecto, historiador e investigador   Se entendemos por celtas aos habitantes das partes máis occidentais de...