Deusa e bruxa, así ven á Vella galega no resto do mundo

Falabamos na última entrada da grande similitude existente entre a nosa Vella e Frau Holle –personaxe da mitoloxía xermana–, ata o punto de concluír...