Clausúrase gran exposición sobre o Reino Suevo

Eran os suevos un pobo “bárbaro”? que fixeron durante case dous séculos na antiga provincia da Gallaecia? E, que pegada deixaron no noso país? Tal...