Existe revolución na Historia?

O termo e concepto ‘revolución’ empregouse de moi distintas maneiras na construción da historia ao logo dos séculos, servindo de descritor de situacións moi...