Como rachar os convencionalismo da arte

O carácter efémero da performance é un dos factores que contribúe á que sexa escasa a análise que, desde o ámbito académico, se realiza...