Os estudantes galegos poderán xa cursar o Grao en paisaxe

O concepto de paisaxe é complexo. Non son poucos os investigadores ó longo da Contemporaneidade que intentaron definir este concepto tratando de formular como...