Cal sería o Día de Galicia de non ser o día do Apostol?

“No cerne da terra”, entre as Rías Altas e as Baixas, entre a Galicia da costa e a do interior, a cidade de Santiago...