Esta é a descoñecida historia de Antón de Noia, o grumete que morreu a carón de Magalhães

Tempo de lectura: 5 min. Dous galegos chegaron a Sevilla remontando o Gualdaquivir a bordo dunha nao esbandallada que ía remolcada por un barco. O seu nome era Victoria...