Que teñen en común o ADN, a lenda de Breogán, os celtas e a conquista galega das Illas Británicas?

Algúns investigadores están convencidos de que as poboacións do Reino Unido e Irlanda proceden de Galicia. E para iso, botan man da lenda de...