Descobren a acta fundacional da Mocedade Galeguista de Celanova, inédita dende 1932

Tempo de lectura: 3 min. O 13 de outubro de 1932, Celso Emilio Ferreiro, Xaime Illa Couto, Xosé Velo e Francisco Fernández Del Riego proclamaron varios discuros nun acto...