Vídeos aereos e fotogrametrías 3D para coñecer todos os castelos da costa de Ferrol

Tempo de lectura: 2 min. Vídeos e fotogrametrías 3D de ata once baterías da costa ártabra de Ferrol, co obxectivo de coñecelas, estudalas e poñelas en valor. Este é...