Reconstrúen a última gran batalla dos guerrilleiros galegos

Repil. É un nome que durante anos estivo case prohibido. Prohibido por un muro de medo e de silencio que impuxo o franquismo a...