As reliquias como motores do mundo medieval

Cal foi o papel das reliquias nas relacións comerciais, políticas e culturais da Edade Media?, que papel xogaron no nacemento das urbes?, e na...