Achan unha escultura do Pórtico da Gloria na torre sur da Catedral de Santiago

A obra do mestre Mateo está máis viva que nunca. Logo das distintas pezas espalladas por Galicia do coro pétreo, desmantelado a comezos do...