Como foi a conquista romana da Gallaecia

Que se sabe da conquista romana da Gallaecia? Como afectou a ocupación romana ás comunidades que poboaban estas terras? Foi pacífica ou foi violenta?…...