Os estraños símbolos xeográficos que oculta o antigo Monte Regis de Lugo

A Pena do Rei, un monte de case 700 metros entre os concellos de Lugo e Friol, posúe varios penedos que ocultan unha estraña...