As orixes de Vigo, Vicus Aeleni ou Vicus Caeleni?

Este artigo tenta ser unha aproximación e recreación da toponimia antiga da cidade de Vigo. Vicus Caeleni, capital dos celenos Existe un interese crecente...