Santiago inaugura “O xardín das pedras que falan” ó pé da biblioteca máis importante de Galicia

Na parte traseira do Colexio de Fonseca, sede da Biblioteca Xeral da USC hai un pequeno xardín aberto á avenida de Rodrígo de Padrón....