fbpx
Escavaci贸ns no castelo altomedieval de San Salvador dos Penedos, en Allariz / Duvi

Por que non se regula a profesi贸n de arqueolox铆a en Galicia?

Tempo de lectura: 14 min.

Un numeroso grupo de arque贸logos e arque贸logas de Galicia acaba de sacar un manifesto reivindicativo da s煤a profesi贸n. Un documento no que reclaman que se regularice polas administraci贸ns a s煤a actividade para 鈥減o帽er un pouco de orde鈥 na definici贸n das titulaci贸ns universitarias antigas e recentes que son precisas para exercer a s煤a profesi贸n e evitar o intrusismo profesional.

Tam茅n piden xa a creaci贸n dunha titulaci贸n de grao en Arqueolox铆a nas universidades galegas, ben na de Santiago de Compostela, ou conxuntamente entre d煤as ou tres universidades galegas. Esa titulaci贸n, din, 茅 precisa por 鈥渄煤as raz贸ns esenciais鈥; porque o patrimonio arqueol贸xico galego 鈥溍 singular, espec铆fico e diferenciable doutros 谩mbitos culturais peninsulares e europeos鈥 e porque 鈥渢en unha importancia esencial na configuraci贸n e identidade da cultura galega鈥.

O documento 茅 apoiado por m谩is de 150 arque贸logos/as e dous colectivos profesionais (o de empresas de Arqueolox铆a AEGA e o dos traballadores do ramo ATAGA). Entre os asinantes se atopan maioritariamente os profesionais do sector privado (aut贸nomoss e asalariados de empresa); pero tam茅n outros e outras do p煤blico (profesores e investigadores universitarios, arque贸logos municipais, das Deputaci贸ns e da Xunta, arque贸logos de museos, etc).

鈥淥 profesional da arqueolox铆a asume moitas e variadas responsabilidades cient铆ficas, xur铆dicas e sociais, do que moitas veces se esquecen os medios de comunicaci贸n鈥, apuntan.

Unhas das primeiras escavaci贸ns de Cidadela / flickr-Sindo Mosteiro

Este 茅 o seu manifesto:

SOBRE A NECESIDADE DE DEFINIR O QUE 脡 UN/UNHA PROFESIONAL DA ARQUEOLOX脥A

脕s persoas que nos dedicamos 谩 arqueolox铆a preoc煤panos a falta de reco帽ecemento profesional que mostran algunhas instituci贸ns p煤blicas e medios de comunicaci贸n social respecto do que 茅 e se entende por 鈥渁rque贸logo e arque贸loga鈥 no mundo actual. Desgraciadamente resulta habitual que moitos medios de comunicaci贸n se refiran a determinadas manifestaci贸ns, achados ou denuncias feitas por 鈥渁rque贸logos鈥, que non te帽en a titulaci贸n de Arqueolox铆a, nin est谩n reco帽ecidos como tal polo mundo acad茅mico; normalmente son afeccionados 谩 arqueolox铆a que a铆nda tendo co帽ecementos na materia 鈥搈oitos ou poucos- non son arque贸logos ou arque贸logas 鈥搉o sentido profesional do termo-, nin te帽en unha titulaci贸n universitaria. Outros, en cambio, que tam茅n se chaman ou son chamados arque贸logos/as, te帽en titulaci贸ns universitarias, pero non de arqueolox铆a, ou relacionadas con ela directamente. A un afeccionado ou entendido en arquitectura a prensa nos os denomina arquitectos, nin xuristas aos que practican debates sobre as normas xur铆dicas, sen ser licenciados en Dereito.

Toda esta confusi贸n sobre quen se pode ou debe denominar arque贸logo ou arque贸loga, poder铆a non ter maior transcendencia se non tivese ningunha vinculaci贸n coa responsabilidade derivada dun exercicio profesional; 茅 dicir, se s贸 acollese aos escritores sobre materia arqueol贸xica 鈥揷on car谩cter cient铆fico ou non-, ou 谩s persoas que tivesen unha afecci贸n pola arqueolox铆a. Pero, chamarse arque贸logo ou arque贸loga, desde un punto de vista normativo, ten maior transcendencia e alcance xur铆dico, econ贸mico e social. Se un xulgado ten que chamar a un perito de arqueolox铆a para declarar nun procedemento xudicial, a quen chama? A aquel aos que a prensa alcuma de arque贸logos/as sen ter unha titulaci贸n universitaria; ou 谩s tituladas e titulados universitarios en calquera materia que te帽en co帽ecementos de arqueolox铆a?, ou soamente aos titulados en Arqueolox铆a ou equivalentes academicamente? Se algu茅n precisa dunha valoraci贸n econ贸mica sobre obxectos ou xacementos para esixir indemnizaci贸ns, sanci贸ns, ou recompensas, a quen debe acudir?

Quen pode facer unha valoraci贸n de danos sobre un xacemento arqueol贸xico: calquera que diga que ten co帽ecementos en arqueolox铆a, a铆nda que te帽a unha formaci贸n distinta? Quen pode realizar unha escavaci贸n arqueol贸xica?

Unha escavaci贸n arqueol贸xica non 茅 repetible ou non se pode repo帽er; todo o que non foi rexistrado queda destru铆do. Cando a Xunta de Galicia autoriza unha intervenci贸n arqueol贸xica sobre un xacemento, debe ter garant铆as de que o actor 茅 un profesional da arqueolox铆a, que como m铆nimo ten formaci贸n te贸rica, t茅cnica e hist贸rica relacionada cos restos arqueol贸xicos.

Que unha persoa te帽a unha titulaci贸n determinada que o habilite para un exercicio profesional concreto, non significa obviamente que sexa un bo profesional; pero, lle d谩 polo menos as garant铆as m铆nimas 谩 sociedade de que non se trata dun intruso. Para exercer a medicina 鈥揳 oficial, non as 鈥渁lternativas- as Administraci贸ns p煤blicas esixen unha titulaci贸n adecuada, e non permiten o intrusismo; non por gremialismo, sen贸n para garantir aos cidad谩ns que o profesional ten co帽ecementos suficientes de medicina e est谩 habilitado para o exercicio da medicina. Pois, o mesmo queremos os profesionais da arqueolox铆a; nin m谩is, nin menos.

A铆nda que tanto os xulgados como a Xunta de Galicia e o Estado 鈥搉on tanto os concellos- te帽en claro quen son as persoas que se dedican a arqueolox铆a, falta a铆nda por fixar a profesi贸n de arque贸logo e arque贸loga de maneira clara e precisa, e iso pasa, por un lado, pola creaci贸n de titulaci贸ns adecuadas nas universidades de Galicia 鈥搙a existen noutras comunidades aut贸nomas ou estados europeos-, e polo reco帽ecemento profesional por parte dos 贸rganos adecuados da Xunta e do Estado.

Por unha, banda, 茅 precisa a definici贸n clara por parte do Estado e da Xunta de Galicia do que se entende por arque贸logo ou arque贸loga, a efectos de clasificaci贸n profesional. Por outra, a necesidade de que dunha vez por todas se po帽a en pr谩ctica polas Administraci贸ns p煤blicas, comezando pola Direcci贸n Xeral de Patrimonio Cultural, a esixencia de que 谩s persoas que queiran comezar a traballar como profesionais da arqueolox铆a a partir de agora se lles requira necesariamente o t铆tulo de grao en Arqueolox铆a, por calquera universidade europea, con independencia da experiencia profesional que se determine para as intervenci贸ns arqueol贸xicas de campo.

A ARQUEOLOX脥A PROFESIONAL NO SECTOR PRIVADO

Desde finais dos anos oitenta foise creando un sector de profesionais da arqueolox铆a no 谩mbito privado, en relaci贸n coas obras p煤blicas e privadas que est谩n condicionadas pola realizaci贸n dunha intervenci贸n arqueol贸xica, seguindo a din谩mica do que vi帽a sucedendo noutros pa铆ses da Europa occidental.

Na actualidade hai m谩is de 200 arque贸logos e arque贸logas traballando no sector privado do patrimonio arqueol贸xico, constitu铆dos en pequenas empresas, aut贸nomos ou como asalariados. As contrataci贸ns son indefinidas ou temporais 鈥損or intervenci贸n ou traballo. Aos profesionais da arqueolox铆a hai que agregar a figura do chamado auxiliar de arqueolox铆a que se veu definindo nos 煤ltimos anos, como aquela persoa sen titulaci贸n universitaria, pero que ten formaci贸n ou experiencia para realizar traballos de escavaci贸n ou prospecci贸n arqueol贸xica como auxiliar do t茅cnico en arqueolox铆a.

No ano 2009 asinouse entre as empresas e os asalariados da arqueolox铆a o primeiro convenio colectivo laboral, onde se regulaban os salarios e as condici贸ns de traballo do persoal (arque贸logos/as directores ou t茅cnicos, auxiliares, etc.) nas intervenci贸ns arqueol贸xicas. Na actualidade est谩 vixente o II Convenio colectivo de 谩mbito auton贸mico de Galicia para a actividade arqueol贸xica (anos 2015-2018), aprobado mediante Resoluci贸n de 7 de maio de 2015 da Direcci贸n Xeral de Traballo e Econom铆a Social (DOG, n潞 107, 9 de xu帽o de 2015). Os traballadores da arqueolox铆a galega contan con un representante sindical da CIG (Asemblea de Traballadores do Sector da Arqueolox铆a de Galicia).

Pola s煤a parte, as empresas e aut贸nomos da arqueolox铆a constitu铆ronse no ano 2007 na Asociaci贸n Empresarial Galega de Arqueolox铆a (AEGA).

O profesional privado da arqueolox铆a ten, como toda empresa ou aut贸nomo, unha serie de obrigas que esixen determinados organismos p煤blicos (Traballo, Facenda, etc.): contrataci贸n dunha mutua de seguros, seguro de responsabilidade civil 鈥搎ue nalg煤n caso pode chegar a 1 mill贸n de euros-, estar no rexistro de contratistas, ter a clasificaci贸n empresarial, etc. Nalg煤ns seguros est谩 recollida a actividade profesional da Arqueolox铆a (caso da p贸liza de seguro de responsabilidade civil anexa); pero, na maior铆a dos casos, falta unha regulaci贸n precisa da actividade arqueol贸xica. A t铆tulo de exemplo, a alta en Facenda dunha empresa ou dun aut贸nomo da arqueolox铆a real铆zase no ep铆grafe 鈥渃onstruci贸n completa, reparaci贸n e conservaci贸n鈥 (501.1), ou 鈥渘outros servizos t茅cnicos鈥 (843.9).

Os profesionais da arqueolox铆a do sector privado, ao igual que os do p煤blico, est谩n sometidos a determinadas responsabilidades cient铆ficas e xur铆dicas, inherentes a s煤a profesi贸n e titulaci贸n; a saber:

 • Asumir a direcci贸n de escavaci贸ns arqueol贸xicas en documentos hist贸ricos 煤nicos, como son os xacementos; esa responsabilidade ten que ver con que o que non se rexistra non existe, desaparece e se destr煤e.
 • Facer valoraci贸ns econ贸micas e cient铆ficas sobre os bens mobles e inmobles arqueol贸xicos.
 • Asistir como peritos do patrimonio arqueol贸xico a procesos xudiciais penais ou contencioso-administrativos.
 • Inspeccionar obras e intervenci贸ns sobre o patrimonio arqueol贸xico.
 • Asinar informes sobre o impacto ambiental sobre o patrimonio arqueol贸xico de obras de infraestruturas p煤blicas ou privadas.
 • Dirixir traballos de conservaci贸n e protecci贸n do patrimonio arqueol贸xico.
 • Divulgar o co帽ecemento arqueol贸xico.
 • Etc.

Todas estas cuesti贸ns te帽en o suficiente calado como para que se deba ir ordenando adecuadamente.

OS PROFESIONAIS DA ARQUEOLOX脥A COMO T脡CNICOS DA XUNTA DE GALICIA

No ano 1992 a Xunta de Galicia, a trav茅s da Lei 12/1992, de 9 de novembro, creou, entre outros, o Corpo Facultativo de Arque贸logos, concretamente a Escala de Arque贸logos dentro do Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia (DOG, n潞 221, do 12 de novembro de 1992). Para o ingreso nesa escala requir铆ase, ademais de superar una oposici贸n ou concurso-oposici贸n espec铆fico, estar en posesi贸n da titulaci贸n de licenciado en Xeograf铆a e Historia 鈥搊u Historia-, coa especialidade de Prehistoria e Arqueolox铆a. Con eses requisitos celebr谩ronse tres oposici贸ns ao longo destes anos, ag谩s a 煤ltima, no ano 2014. A devandita lei fixa como funci贸ns da Escala de Arque贸logos/as: o estudo, xesti贸n, execuci贸n, propostas e inspecci贸n de car谩cter facultativo superior.

Os arque贸logos e arque贸logas da Xunta de Galicia desempe帽an funci贸ns de: informe de obras que afecten ao patrimonio arqueol贸xico, tanto no marco dos procedementos urban铆sticos como de impacto ambiental, propostas de intervenci贸n sobre o patrimonio arqueol贸xico, informes sobre o tratamento dos xacementos arqueol贸xicos nos planeamentos urban铆sticos, informe dos proxectos de intervenci贸n arqueol贸xica e dos informes valorativos e memorias t茅cnicas entregadas, inspecci贸n e tutela das intervenci贸ns arqueol贸xicas, informes valorativos de danos ao patrimonio arqueol贸xico, informes para os xulgados e outras Administraci贸ns p煤blicas en relaci贸n co patrimonio arqueol贸xico, elaboraci贸n de fichas de inventario de xacementos arqueol贸xicos, e outras varias. As s煤as tarefas est谩n centradas no patrimonio arqueol贸xico, no marco das responsabilidades que, como t茅cnicos especializados, se sup贸n que te帽en. Para iso requ铆rese un co帽ecemento espec铆fico.

Nas 煤ltimas oposici贸n 谩 Escala de Arque贸logos da Xunta de Galicia, no ano 2014, por mor da indefinici贸n das titulaci贸ns das universidades galegas, nas bases da convocatoria sinal谩base que a titulaci贸n requirida para acceder 谩 Escala de Arque贸logos/as era a de licenciado ou graduado en Historia, Historia da Arte, Antropolox铆a e Humanidades. Esa proposta puido raiar na ilegalidade, xa que non se reco帽ec铆a a licenciatura ou grao das universidades espa帽olas, portuguesas ou europeas, onde si se pode cursar unha titulaci贸n exclusiva de Arqueolox铆a. Esa convocatoria foi protestada, por esa raz贸n, pola totalidade dos arque贸logos e arque贸logas da Xunta de Galicia (vinte), mediante un escrito enviado 谩 Direcci贸n Xeral da Funci贸n P煤blica da Xunta de Galicia, 谩 Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria e aos sindicatos.

OS PROFESIONAIS DA ARQUEOLOX脥A COMO T脡CNICOS DA ADMINISTRACI脫N LOCAL

Nos vinte 煤ltimos anos varios concellos galegos (A Coru帽a, Ferrol, Santiago, Noia, Lugo, Mondo帽edo, Ribadavia, Ourense, Pontevedra, Vigo, Cambados, Baiona, etc.) e Deputaci贸ns, crearon prazas de arque贸logo/a municipal ou provincial, ben de funcionario, mediante unha oposici贸n, ben a trav茅s de contrataci贸ns laborais ou asistencias t茅cnicas, para exercer tarefas relacionadas co patrimonio arqueol贸xico municipal. As s煤as funci贸ns son moi semellantes 谩s dos arque贸logos e arque贸logas da Xunta de Galicia, se ben poden realizar ocasionalmente intervenci贸ns arqueol贸xicas de campo e estudos sobre os xacementos e restos arqueol贸xicos dos concellos.

Nas oposici贸ns a t茅cnico de arqueolox铆a da Administraci贸n local seguiron os criterios da Xunta de Galicia, tanto no relativo aos requisitos de titulaci贸n para presentarse a unhas oposici贸ns, como nos temarios. Por茅n nos 煤ltimos anos estanse a dar contrataci贸ns 鈥搉on oposici贸ns- de titulados en Humanidades e Historia da Arte, como arque贸logos nalg煤ns concellos puntualmente que, na nosa opini贸n, poden ocasionar certas irregularidades, por non ter a titulaci贸n acad茅mica adecuada ao posto que se vai desempe帽ar; consecuencia 鈥揷laro est谩- da indefinici贸n da profesi贸n desde o punto de vista normativo e educativo, que se complica coa inexistencia dunha titulaci贸n de Arqueolox铆a nos plans de estudo post-Bolonia nas universidades galegas, pero que si existe nas universidades espa帽olas, portuguesas ou europeas.

AS TITULACI脫NS DE ARQUEOLOX脥A

Preoc煤panos a actual situaci贸n da arqueolox铆a en Galicia desde o punto de vista das titulaci贸ns. Ata non hai moitos anos para exercer de arque贸logo ou arque贸loga v铆帽ase esixindo polas Administraci贸ns p煤blicas desde comezos dos anos oitenta unha titulaci贸n de Xeograf铆a e Historia (especialidade de Prehistoria e Arqueolox铆a); e logo unha licenciatura de Historia con itinerario de Prehistoria e Arqueolox铆a. Pero, a partir do ano 2010, coa instauraci贸n do Plan Bolonia, nas universidades espa帽olas reduciuse nun ano (de cinco a catro) a titulaci贸n universitaria, as铆 como a s煤a denominaci贸n. Mentres nalgunhas universidades espa帽olas se crearon titulaci贸ns de grao en Arqueolox铆a, nas universidades galegas mantiv茅ronse os graos de Historia, Historia da Arte e Xeograf铆a, fora dalg煤n asimilado ao conxunto destes (Humanidades).

Coa instauraci贸n do Plan Bolonia de estudos universitarios, e a aparici贸n de titulaci贸ns de grao, desaparece as especializaci贸ns en Arqueolox铆a das universidades galegas. Iso crea un problema, posto que desde o punto de vista acad茅mico o grao de Historia 鈥揺 non digamos de Historia da Arte ou Humanidades- non pode ser homologado actualmente a un grao de Arqueolox铆a, xa que a formaci贸n 茅 moi diferente. Os titulados de Arqueolox铆a reciben unha informaci贸n m谩is variada, espec铆fica e adaptada aos tempos actuais, como se pode ver no seu programa de estudos.

Paralelamente, noutras comunidades aut贸nomas do Estado, coa instauraci贸n do Plan Bolonia, cre谩ronse t铆tulos universitarios de grao en Arqueolox铆a. P贸dese estudar o grao de Arqueolox铆a (4 anos) nas seguintes universidades espa帽olas (ver documento anexo):

 • Universitat de Barcelona.
 • Universitat Aut贸noma de Barcelona.
 • Universidad Complutense de Madrid.
 • Universidades de Sevilla, Granada e Ja茅n, conxuntamente.

Pola s煤a parte, en Portugal p贸dese estudar o grao de Arqueolox铆a (3 anos) nas seguintes universidades:

 • Universidade do Minho (Braga).
 • Universidade do Porto.
 • Universidade de Coimbra.
 • Universidade Nova de Lisboa.
 • Universidade de Lisboa.

Que en Portugal se complementa cun mestrado en Arqueolox铆a (2 anos):

 • Todas as universidades anteriores e
 • Instituto Polit茅cnico de Tomar.

A titulaci贸n m谩is semellante 谩 de Arqueolox铆a das outras universidades espa帽olas, pode ser no caso das universidades galegas a de Historia; pero, nin incluso esta lle ofrece ao alumno a formaci贸n precisa para poder definirse como profesional da arqueolox铆a e exercer como tal, sen贸n completa a s煤a formaci贸n cun m谩ster en Arqueolox铆a. Mesmo 茅 discutible que un grao de Historia cun complemento dun m谩ster en Arqueolox铆a e Ciencias da Antig眉idade 鈥揷aso do m谩ster conxunto das universidades de Santiago e Vigo- chegue a solucionar o problema. A iso hai que agregar que ao citado m谩ster da USC-UVigo pode acceder calquera graduado universitario sen titulaci贸n e formaci贸n nas an谩lises e m茅todos da historia, nin da arqueolox铆a. Que vai pasar ao respecto de cara a unha posible convalidaci贸n de t铆tulos? A Arqueolox铆a 茅 unha disciplina moi espec铆fica.

As normas xur铆dicas que regular谩n a actividade arqueol贸xica en Galicia probablemente non permitir谩n que os titulados en Historia da Arte e Humanidades poidan exercer a profesi贸n de arque贸logo/a de campo, se non est谩n xa reco帽ecidos como tal ou te帽en a titulaci贸n de Arqueolox铆a ou outra homologada a partir de determinada data.

Desde o noso punto de vista resulta preciso crear xa un grao de Arqueolox铆a nas universidades galegas, que pode ter por centro a Facultade de Xeograf铆a e Historia da universidade compostel谩, ou noutra. A capacidade de absorci贸n de profesionais da arqueolox铆a polo mercado 茅 inferior seguramente a 20 titulados por ano.

A creaci贸n dunha titulaci贸n de Arqueolox铆a en Galicia debe ter unha finalidade estrat茅xica, xa que, sen贸n, os alumnos galegos que queiran estudar Arqueolox铆a non lles vai quedar m谩is remedio que estudala nalgunha universidade portuguesa pr贸xima (Braga, Porto) ou espa帽ola. Por outra parte, a falta dunha titulaci贸n de Arqueolox铆a en Galicia pode ser un problema, tanto desde o punto de vista da investigaci贸n, como social. Os xacementos arqueol贸xicos de Galicia e do Noroeste peninsular foron, polo menos na Pre e Protohistoria, singulares, respecto dos existentes na Meseta espa帽ola o Levante e o Sur peninsulares. A s煤a especificidade require dunha formaci贸n especial, vinculada ao territorio. En caso contrario, a historia e identidade de Galicia poder谩 resentirse.

As titulaci贸ns deben crearse en funci贸n das demandas sociais, a铆nda que non exclusivamente; pero, o que non ten moito sentido 茅 que as titulaci贸ns se creen en funci贸n das necesidades docentes do profesorado, ou das dispo帽ibilidades de profesorado. Cremos que na actualidade 茅 precisa unha titulaci贸n de Arqueolox铆a que despexe as distintas d煤bidas en torno a quen pode ou debe exercer como arque贸logo ou arque贸loga.

Por tanto, a nosa proposta 茅 que se cree un grao de Arqueolox铆a propio en Galicia, que pode ser dado pola Universidade de Santiago ou compartido coas de Vigo e A Coru帽a, ben sexa de car谩cter anual ou bianual, as铆 como un m谩ster espec铆fico de Arqueolox铆a, no que se entronquen materias doutras disciplinas (xeoarqueolox铆a, edafolox铆a, arqueozoolox铆a, arqueobot谩nica, antropolox铆a f铆sica e cultural, estat铆stica, topograf铆a, debuxo, xeomorfoloxia, sistemas de informaci贸n xeogr谩fica, lexislaci贸n de patrimonio arqueol贸xico, restauraci贸n, proxectos arqueol贸xicos, t茅cnicas e materiais de museolox铆a, conservaci贸n e posta en valor, pedagox铆a e divulgaci贸n arqueol贸xica, pensamento filos贸fico, etc.), non s贸 co帽ecementos hist贸ricos.

A REGULACI脫N DA ACTIVIDADE ARQUEOL脫XICA DE CAMPO

Unha das m谩is importantes responsabilidades da normalizaci贸n da actividade arqueolox铆a profesional en Galicia comp茅telle 谩 Direcci贸n Xeral de Patrimonio Cultural, da Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria, porque dela depende a regulaci贸n dunha boa parte 鈥揳 m谩is importante- da actividade arqueol贸xica de campo. 脡 urxente modificar o Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueol贸xica en Galicia, a铆nda vixente, logo de vinte anos da s煤a publicaci贸n.

O futuro decreto que regule a actividade arqueol贸xica debe adaptarse 谩 realidade social e econ贸mica de Galicia na actualidade, e destinar os fondos precisos para que os traballos arqueol贸xicos culminen o fin social que perseguen (xerar co帽ecemento e difundilo). Nesa li帽a de actualizaci贸n, d茅bese definir claramente que titulaci贸n se require para realizar as actividades de campo sometidas a autorizaci贸n e que experiencia concreta 茅 precisa. Por outra parte, o futuro decreto d茅belle dar maior cabida e responsabilidade 谩s empresas e entidades actuantes, e asumir os convenios laborais de arqueolox铆a que aproba a propia Xunta de Galicia.

 

Listaxe de persoas e asociaci贸n asinantes do manifesto 鈥淧ola defensa da Arqueolox铆a鈥

XULIO CARBALLO ARCEOArque贸logo/a da Xunta de Galicia
LINO GORGOSO L脫PEZArque贸logo/a Asalariado/a
ERUNDINA ALVELA FIGUEIRAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MANUEL ALFONS脥N SOLI脩OArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ROBERTO ABOAL FERN脕NDEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
BRAIS X. CURR脕S REFOJOSArque贸logo/a Investigador/a Posdoutoral
ALVARO RODR脥GUEZ RESINOArque贸logo/a Desempregado/a
MANUEL LEST脫N G脫MEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
M陋 CARMEN 脕LVAREZ GARC脥AArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ROSA VILLAR QUINTEIROArque贸logo/a Aut贸nomo/a
RAFAEL PENEDO ROMEROArque贸logo/a da Xunta de Galicia
CRISTINA SEOANE NOVOArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
AN脫NIMO 1Arque贸logo/a da Administraci贸n P煤blica
ADRI脕N FOLGUEIRA CASTROArque贸logo/a Asalariado/a
MANUEL ANTONIO FRANCOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ISABEL CABRERA TILVEArque贸logo/a Aut贸nomo/a
EVA CARBALLAL BARBEITOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
VANESAArque贸logo/a Desempregado/a
V脥CTOR BARBEITO POSEArque贸logo/a Municipal
PATRICIA MORAGA VAZArque贸logo/a Asalariado/a
CRISTINA TOSCANO NOVELLAArque贸logo/a Municipal
CRISTINA FERN脕NDEZ FERNANDEZAsociaci贸ns relacionadas coa Arqueolox铆a
TOM脕S RODR脥GUEZ FERN脕NDEZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ROSA MAR脥A PAZ LOBEIRASArque贸logo/a da Xunta de Galicia
MAR LLINARES GARC脥AArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
脕NGEL CARREIRA D脥AZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ARTURO DE LOMBERA HERMIDAArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
ELENA CABREJAS DOMINGUEZArque贸logo/a de outra Administraci贸n
MAR脥A MART脥N SEIJOArque贸logo/a Investigador/a Posdoutoral
JOSEFA REY CASTI脩EIRAArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
MAR脥A RAQUEL MEJUTO CANAVALArque贸logo/a Desempregado/a
CRISTIAN 脕GUILA SEIJASAsociaci贸ns relacionadas coa Arqueolox铆a
MANUELA P脡REZ MATOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ALEXANDRE PAZ CAMA脩OArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MARIA CARMEN G脫MEZ NISTALArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ROBERTO PENA PUENTESArque贸logo/a da Xunta de Galicia
XERM脕N DARRIBA BARBAArque贸logo/a de outra Administraci贸n
CARLOS MAYO TORNEArque贸logo/a de outra Administraci贸n
ANA BEL脡N CRESPO RUIZArque贸logo/a de outra Administraci贸n
MARTI脩O XOS脡 V脕ZQUEZ MATOArque贸logo/a Asalariado/a
EMILIO ABAD VIDALArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
脕NGEL CONCHEIRO COELLOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ENRIQUE GONZ脕LEZ FERN脕NDEZArque贸logo/a Municipal
COVADONGA CARRE脩O CASC脫NArque贸logo/a Municipal
RUB脡N DE LA FUENTE SEOANEArque贸logo/a da Deputaci贸n
EMILIO GARCIA LORENZOArque贸logo/a Profesor/a de Instituto
MATEO FONT脕N COUTOArque贸logo/a da Deputaci贸n
ISRAEL PIC脫N PLATASArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ASOCIACI脫N EMPRESARIAL GALEGA DE ARQUEOLOX脥A (AEGA)Asociaci贸ns relacionadas coa Arqueolox铆a
ANDR脡S BONILLA RODR脥GUEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
XURXO CONSTELA DOCEArque贸logo/a Aut贸nomo/a
SUSANAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
SANTIAGO FERRER SIERRAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
FERNANDO JAVIER COSTAS GOBERNAAsociaci贸ns relacionadas coa Arqueolox铆a
M.SOLEDAD PRIETO ROBLESArque贸logo/a Asalariado/a
EDUARDO VEL脕ZQUEZ TURNESArque贸logo/a Aut贸nomo/a
EL脥AS CARROCERA FERN脕NDEZArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
MIGUEL SAN CLAUDIO SANTA CRUZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
JAVIER LUACES ANCAArque贸logo/a Desempregado/a
ESPERANZA MART脥N HERN脕NDEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MIGUEL 脕NGEL VIDAL LOJOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MATILDE GONZ脕LEZ M脡NDEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
CRISTIAN LORENZO SALGUEIROArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
EDUARDO RODR脥GUEZ SAIZArque贸logo/a Profesor/a de Instituto
JULI脕N BUSTELO ABU脥NArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
M陋 DEL CARMEN GARC脥A CABEZUDOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MINERVA M脡NDEZ D脥AZArque贸logo/a Desempregado/a
ALICIA AMEIJENDA IGLESIASArque贸logo/a Desempregado/a
OSCAR BARROS FERN脕NDEZArque贸logo/a Asalariado/a
JOS脡 C脡SAR LLANA RODR脥GUEZArque贸logo/a de Museos
BEGO脩A ALBERTOS FIGUEROAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
F. JAVIER CHAO ALVAREZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MAR脥A DEL CARMEN MARI脩O DOM脥NGUEZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
PATRICIA IGLESIAS GARCIAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
SERGIO R脥OS GONZ脕LEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
EUGENIO RODR脥GUEZ PUENTESArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ANGEL ACU脩A PI脩EIROArque贸logo/a Empresario
VICTOR BARBI ALONSOArque贸logo/a da Xunta de Galicia
MANUEL D脥AZ V脕ZQUEZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
CARLOS RODR脥GUEZ RELL脕NArque贸logo/a Investigador/a Posdoutoral
RAM脫N F脕BREGAS VALCARCEArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
JUAN JOS脡 PERLES FONTAOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
MAR脥A LU脥SA CASTRO LORENZOArque贸logo/a da Administraci贸n P煤blica
MANUEL RODR脥GUEZ CALVI脩OArque贸logo/a da Xunta de Galicia
PAULA MAR脥A PAREDES RUANOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ELISA PEREIRA GARC脥AArque贸logo/a Aut贸nomo/a
V. CARMEN TORRES BRAVOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ANA MAR脥A VARELA MONTESArque贸logo/a Desempregado/a
SOLEDAD BELTRAN MORENOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ALBERTO MART脥NEZ GAGOArque贸logo/a Desempregado/a
SANTIAGO V脕ZQUEZ COLLAZOArque贸logo/a Empresario
JOAQU脥N FERRER CRUZArque贸logo/a Asalariado/a
ALFREDO SEARA CARBALLOArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ANTONIO CASTRO ROZADOSArque贸logo/a da Deputaci贸n
CL脥ODHNA N脥 LION脕INArque贸logo/a Asalariado/a
EVA CASTRO VIGOArque贸logo/a de Museos
XOS脡 LUKAS MOLEDO SANTIAGOArque贸logo/a Desempregado/a
ANT脫N A. RODR脥GUEZ CASALArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
N脡STOR BACELAR DOM脥NGUEZArque贸logo/a Asalariado/a
ERNESTO MULEIRO PONTESArque贸logo/a Desempregado/a
EVA ALBALADEJO IGLESIASArque贸logo/a Desempregado/a
MAR CORTEGOSO COMESA脩AArque贸logo/a Aut贸nomo/a
VICTOR GARC脥A PI脩EIROArque贸logo/a Aut贸nomo/a
LUIS CORDEIRO MAA脩脫NArque贸logo/a Aut贸nomo/a
AN脫NIMO 2Arque贸logo/a Investigador/a Posdoutoral
MONTSERRAT V脕ZQUEZ DOM脥NGUEZArque贸logo/a Profesor/a de Instituto
NIEVES VEIGA L脫PEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
M陋 JOS脡 B脫VEDA FERN脕NDEZArque贸logo/a Empresario/a
PAZ BLANCO SANMART脥NArque贸logo/a Aut贸nomo/a
RUB脡N DAR脥O 脕LVAREZ ASOREYArque贸logo/a da Xunta de Galicia
ESTEBAN AMADO RODR脥GUEZArque贸logo/a Investigador/a Predoutoral
IGNACIO JAIME SEN脥N FERN脕NDEZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
XOS脡 IGNACIO VILASECO V脕ZQUEZArque贸logo/a da Xunta de Galicia
JOSE MANUEL REY GARC脥AArque贸logo/a da Xunta de Galicia
XOS脡 LOIS LADRA FERN脕NDEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
JUAN LUIS NAVEIRO L脫PEZArque贸logo/a Asalariado/a
BELEN S脕ENZ-CHAS DIAZArque贸logo/a de Museos
JOSE MORENO FLORESArque贸logo/a da Deputaci贸n
MAR脥A M脡NDEZ MART脥NEZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
EMILIO RAMIL GONZALEZArque贸logo/a Empresario/a
J. PABLO VAAMONDE D脤AZArque贸logo/a Asalariado/a
PAULA M脡NDEZ SANTIAGOArque贸logo/a Asalariado/a
FERNANDO CARRERA RAMIREZArque贸logo/a Profesor/a de Escola Superior
V脥CTOR TOM脕S BOTELLAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
GONZALO MEIJIDE CAMESELLEArque贸logo/a da Xunta de Galicia
PURIFICACI脫N RODR脥GUEZ GARC脥AArque贸logo/a Aut贸nomo/a
M陋 DOLORES GIL AGRAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
EDUARDO-BREOG脕N NIETO MU脩IZArque贸logo/a Aut贸nomo/a
IV脕N ANTONIO 脕LVAREZ MERAYOArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ANTONIO DE LA PE脩A SANTOSArque贸logo/a de Museos
SANDRA GONZ脕LEZ PARENTEArque贸logo/a Asalariado/a
SARA RODR脥GUEZ SOUTOArque贸logo/a Desempregado/a
M陋 PILAR FERN脕NDEZ PINTOSArque贸logo/a Aut贸nomo/a
NURIA CALO RAMOSArque贸logo/a Aut贸nomo/a
SOF脥A CADENAS BALSEIROArque贸logo/a Asalariado/a
PAULA BALLESTEROS-ARIASArque贸logo/a Aut贸nomo/a
JUAN CARLOS CASTRO CARRERAArque贸logo/a Empresario/a
MAR脥A JOS脡 ALLES LEONArque贸logo/a Desempregado/a
SANTIAGO VILAR LABARTAArque贸logo/a Desempregado/a
ANA ISABEL FILGUEIRAS REIArque贸logo/a Municipal
MIGUEL SARTAL LORENZOArque贸logo/a Asalariado/a
MANUEL REBOREDO TAJESArque贸logo/a Profesor/a de Instituto
ANA DUR脕N PENABADArque贸logo/a Aut贸nomo/a
JOS脡 M陋 EGUILETA FRANCOArque贸logo/a Municipal
RAFAEL MAR脥A RODR脥GUEZ MART脥NEZArque贸logo/a da Deputaci贸n
EUSEBIO REY SEARAArque贸logo/a Outros
ANT脫N FERN脕NDEZ MALDEArque贸logo/a Aut贸nomo/a
REMEDIOS VARELAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
SOF脥A BAQUEIRO VIDALArque贸logo/a Asalariado/a
F脕TIMA CORES BARCIAArque贸logo/a Aut贸nomo/a
ASEMBLEA DE TRABALLADORES DE ARQUEOLOX脥A DE GALICIA-CIGAsociaci贸ns relacionadas coa Arqueolox铆a
MANUEL XUSTO RODR脥GUEZ Arque贸logo/a de Museos
ALBA LOSADA GARC脥AAsembleas
BEATRIZ PILAR COMENDADOR REYArque贸logo/a Profesor/a de Universidade
ELOY MART脥NEZ SOTOArque贸logo/a Profesor/a de Instituto
MAR脥A DE LOS 脕NGELES COELLO FERN脕NDEZArque贸logo/a Asalariado/a
LADISLAO CASTRO P脡REZArque贸logo/a Profesor/a de Universidade

 

Pode que che interese...