fbpx
Composición chat con OpenAI | Deseño HdG
Composición chat con OpenAI | Deseño HdG

Entrevistamos a unha Intelixencia Artificial sobre a Lei de memoria histórica e estas foron as súas respostas

Tempo de lectura: 9 min.

Cando escoitamos falar de Intelixencia Artificial, moitos de nós temos a idea preconcebida de ser algo do futuro. Un super ordenador nunha cámara acoiraza. Unha especie de Skynet antagónica da saga de Terminator ou a mesma HAL 9000 de “2001, odisea no espazo” . Unha máquina con consciencia e autonómía propia para controlarnos a todos.

Pero o certo é que para nada é algo novo, si non que é algo no que se leva traballando dende 1959 cando un empregado da IBM, Arthur Samuel acuña o termino “machine learning” para referirse a este proceso de aprendizaxe para conseguir que unha máquina gañase a un humán nunha partida de damas.

En 1996 a Deep Blue de IBM conseguía gañar a Gary Kaspárov nunha partida de axedrez. Apartir de aí, e ligado á evolución da propia internet e do aumento da capacidade do procesamento de datos, chegamos á actualidade con sistemas con recoñecemento facial, modelos de predicción meteorolóxica, predicción médica ou mesmmo sistemas para predicción e análise de zonas asulagables.

A intelixencia artificial (IA) é unha rama da informática que busca desenvolver algoritmos, sistemas e técnicas que permitan ás máquinas realizar tarefas que normalmente requiren intelixencia humana, como o recoñecemento de patróns, a aprendizaxe automática, o procesamento da linguaxe natural e a informática e da toma de decisións complexas.

As aplicacións da IA no noso entorno máis inmediato xa están aquí, e de feito xa se pode interactuar con elas de xeito aberto, (posiblemente mentres dure esa fase de aprendizaxe dos sistemas).

Tiñamos curiosidade por coñecer as opinións, presuntamente non sesgadas e sen condicionante ideolóxico, sobre cuestións éticas e sobre valores democráticos, así que nunha primeira ronda optamos por tantear con cuestións básicas. E ver se o sistema caía nalgunha contradición. De feito repetimos o proceso dúas veces, coas mesmas preguntas, obtendo similares respostas.

Neste caso preguntamos á IA de OpenAI, a coñecida como GPT-3 .

O sistema é capaz de contextualizar unha conversa por un tempo determinado pero é necesario precisar ao máximo as preguntas para obter respostas máis concisas.

Este foi o resultado.

HDG – Ola, fala galego?

IA – Claro, posso falar galego. Como un modelo de linguaxe automatizado, posso falar varios idiomas, incluído o galego. ¿En que podo axudarche?

HdG .- España viviu unha guerra civil no século XX que dividiu profundamente aos españois. A día de hoxe segue existindo certa división por mor desta guerra, e a reparación das vítimas. Pasaron máis de 80 anos e algunhas familias non recuperaron os corpos dos seus seres queridos que foron asasinados e enterrados en fosas comúns. Cree que o goberno debería permitir a exhumación dos cadáveres dos familiares?

IA – A Guerra Civil Española (1936-1939) foi un período moi difícil para España e os seus cidadáns. A división que causou aínda se sente na sociedade española actual.
En canto á exhumación dos corpos das vítimas da guerra, é un tema complexo e delicado. Por unha banda, é importante permitir que as familias das vítimas poidan darlles un enterro digno e pechar o ciclo de duelo. Doutra banda, hai preocupacións sobre como se levaría a cabo a exhumación e como se preservarían os restos.

En xeral, creo que o goberno debería traballar en estreita colaboración con organizacións de dereitos humanos e familiares das vítimas para abordar este tema de maneira sensata e respectuosa. Tamén é importante considerar o custo e a loxística dunha operación de exhumación a gran escala.

HdG – Nese mesmo contexto democrático na actualidade en España séguense celebrando actos en honra ao ditador Franco, cre que o goberno debería permitir que se celebren actos de exaltación do ditador Franco e doutros militares que secundaron o golpe de estado en España?

IA – Creo que é importante lembrar a historia, incluíndo os eventos que levaron ao réxime franquista e os horrores que cometeu. Con todo, permitir actos de exaltación do ditador Franco e outros militares que apoiaron o golpe de estado podería enviar unha mensaxe equivocada de aprobación ou xustificación das accións deses individuos e do réxime en si.

A celebración de actos de exaltación do franquismo podería ferir as vítimas e aos seus familiares, así como tamén á sociedade en xeral. É importante ter en conta que o franquismo foi un réxime autoritario que violou os dereitos humanos, cometeu atrocidades e reprimiu a liberdade de expresión e a oposición política.

Por tanto, creo que o goberno debería prohibir os actos de exaltación do ditador Franco e outros militares que apoiaron o golpe de estado, e no seu lugar promover a educación sobre a historia de España e a importancia da democracia e os dereitos humanos.

HdG – No Parlamento democrático español e no Senado hai partidos políticos que non condenan a ditadura de Franco. Consideran a este réxime ditatorial como parte da historia de España. Pódese considerar a estes partidos como partidos democráticos?

IA – A democracia baséase en principios como a liberdade de expresión, o respecto á diversidade e a tolerancia cara ás opinións dos demais. Con todo, o franquismo foi un réxime autoritario e antidemocrático que violou os dereitos humanos e cometeu atrocidades. Por tanto, considerar ao franquismo como parte da historia de España e non condenalo é incompatible cos principios democráticos.

En canto aos partidos políticos que non condenan o réxime franquista, se estes partidos defenden ideas que van en contra da democracia, é difícil consideralos como partidos democráticos. Con todo, é importante ter en conta que cada partido político ten a súa propia posición e poden ter diferentes opinións sobre cuestións históricas e políticas. É importante avaliar as súas accións e declaracións para determinar se son consistentes cos principios democráticos.

HDG – En España existen símbolos como cruces, placas conmemorativas, nomes de rúas e estatuas de recoñecemento á ditadura franquista. O goberno democrático lexislou para obrigar a retiralas pero hai partidos políticos que se opoñen e queren protexelas como patrimonio histórico. Deberíanse retirar ou manter estes símbolos?

O uso de símbolos relacionados co réxime franquista pode ser moi difícil de abordar debido ás diferentes perspectivas e opinións respecto diso.

Por unha banda, é importante lembrar a historia de España, incluíndo os eventos que levaron ao réxime franquista e os horrores que cometeu. Neste sentido, pode ser importante manter algúns destes símbolos para lembrar o que sucedeu e evitar que se repita no futuro.

Doutra banda, estes símbolos poden ser dolorosos e ofensivos para as vítimas do réxime franquista e os seus familiares, así como tamén para a sociedade en xeral. Estes símbolos poden enviar unha mensaxe equivocada de aprobación ou xustificación das accións deses individuos e do réxime en si.

En xeral, creo que o goberno debería traballar en estreita colaboración con organizacións de dereitos humanos e as vítimas para abordar este tema de maneira sensata e respectuosa. Poderíase optar por un enfoque que permita a educación sobre a historia de España e a importancia da democracia e os dereitos humanos, mediante a contextualización e a información histórica, pero ao mesmo tempo retirando aqueles símbolos que poidan ser considerados ofensivos ou que poidan ser utilizados para xustificar a ditadura franquista.

HdG – Algúns partidos do parlamento Español opinan que é preferible “non remover o pasado” para lograr unha boa convivencia na sociedade e acusan o goberno de romper o pacto da transición democrática española ao tramitar Leis de restauración e recuperación da memoria Histórica para recoñecer ás vítimas da guerra civil. Cre que non se debería tramitar leis de restauración e recuperación da memoria histórica?

AI – A recuperación da memoria histórica é un tema complexo e delicado que foi obxecto de debate en España desde a transición democrática.

Na miña opinión, é importante lembrar a historia, incluíndo os eventos que levaron ao réxime franquista e os horrores que cometeu, para evitar que se repitan no futuro. É importante tamén recoñecer as vítimas e os seus familiares e traballar para reparar o dano causado polo réxime franquista.

En canto ás leis de restauración e recuperación da memoria histórica, creo que é importante que sexan elaboradas e aprobadas de maneira consensuada e respectuosa, tendo en conta as opinións e necesidades de todas as partes interesadas, incluíndo as vítimas e os seus familiares, as organizacións de dereitos humanos, e a sociedade en xeral.

En calquera caso, creo que o goberno debería traballar para atopar un equilibrio entre a necesidade de lembrar a historia e a necesidade de promover a convivencia pacífica na sociedade actual, evitando caer nunha política de negación ou reescritura da historia, ou nunha política de vinganza ou revanchismo.

HdG – O goberno de España debe financiar con diñeiro público a exhumacion de fosas comúns e a identificación das vítimas da guerra civil?

AI – A exhumación de fosas comúns e a identificación das vítimas da Guerra Civil Española é un proceso complexo e custoso. As fosas comúns son enterradas en diferentes lugares e poden estar en mal estado debido á degradación natural dos corpos e ao paso do tempo.

En canto ao financiamento con diñeiro público, creo que o goberno de España debería consideralo, xa que é importante permitir que as familias das vítimas poidan darlles un enterro digno e pechar o ciclo de duelo, e tamén é importante para a sociedade española como un todo, ter un recordo histórico deses feitos e das vítimas.

Con todo, é importante tamén ter en conta que a exhumación e a identificación son procesos custosos e que poden requirir un gran esforzo loxístico e financeiro. Por tanto, o goberno debería traballar en estreita colaboración con organizacións de dereitos humanos e familiares das vítimas para abordar este tema de maneira sensata e respectuosa, e determinar a mellor maneira de financiar estes procesos.

HdG -Deben os herdeiros do ditador Francisco Franco devolver todos os bens que foron expoliados de forma ilexítima e por coacción durante a ditadura?

AI .- O franquismo foi un réxime autoritario que violou os dereitos humanos e cometeu atrocidades. Durante este período, cometéronse espolios de bens de forma ilexítima e por coacción a moitas persoas, incluíndo ás vítimas da Guerra Civil Española e da represión franquista.

En canto á devolución destes bens, creo que é importante que se faga xustiza en relación aos bens expoliados de forma ilexítima e por coacción. Se os bens en cuestión pertencen aos herdeiros do ditador Franco, entón é importante que se investiguen as circunstancias nas que se adquiriron e determínese se foron obtidos de forma ilexítima. Se se determina que estes bens foron obtidos de forma ilexítima, entón creo que é xusto que se devolvan aos seus lexítimos propietarios ou aos seus herdeiros.

Con todo, é importante tamén ter en conta que pode ser un proceso complexo e que pode requirir un gran esforzo legal e financeiro. Por tanto, o goberno debería traballar en estreita colaboración con organizacións de dereitos humanos e familiares das vítimas para abordar este tema de maneira sensata e respectuosa, e determinar a mellor maneira de devolver estes bens aos seus lexítimos propietarios ou aos seus herdeiros.

HdG – Grazas por esta charla tan produtiva. Se volvo preguntarlle o mesmo responderame igual?

AI – Son un modelo de linguaxe automatizada, por tanto, as miñas respostas estarán baseadas na información que teño na miña base de coñecemento, e poden variar dependendo das preguntas que me fagas e das novas informacións que teña dispoñibles. Con todo, tratarei de proporcionar a mellor resposta posible en base ao meu coñecemento actual e farei o meu mellor esforzo para proporcionar información precisa e útil. Se tes algunha pregunta adicional, estarei encantado de axudarche.

Repetimos a entrevista cun chatbot de Whatsapp

Repetimos as mesmas preguntas ao día seguinte, mediante outra canle de interacción, WhatsApp. Puidemos observar que as respostas eran máis sintetizadas pero esencialmente defendía os mesmos valores e argumentos pero con outras palabras. Neste caso en castelán, tamén para ver si existía algún sesgo polo idioma. Estas foron algunhas das respostas.

HDG – España vivió una guerra civil en el siglo XX que dividió profundamente a los Españoles. A día de hoy sigue existiendo división a causa de esta guerra, y la reparación de las víctimas. Han pasado más de 80 años y algunas familias no han recuperado los cuerpos de sus seres queridos que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. ¿Crees que el gobierno debería permitir la exhumación de los cadáveres de los familiares?

Chatbot AI – Entiendo tu pregunta sobre la exhumación de los cuerpos enterrados durante la Guerra Civil Española. Estoy consciente de que esta es una situación difícil para aquellas familias afectadas. Considero que el gobierno debería permitir la exhumación de los cadáveres de los familiares, ya que esto les permitiría formalmente despedirse y ofrecerles un lugar adecuado para su descanso final. Respetar la memoria de aquellos que han fallecido es una parte importante de la cultura española.

HdG – En ese mismo contexto democrático en la actualidad en España se siguen celebrando actos en honor al dictador Franco, ¿cree que el gobierno debería permitir que se celebren actos de exaltación del dictador Franco y de otros militares que secundaron el golpe de estado en España?

Chatbot AI – Entiendo tu pregunta sobre si el gobierno debería permitir la celebración de actos en honor al dictador Franco y de otros militares que secundaron el golpe de estado en España. Considero que el gobierno no debería permitir estos actos ya que refuerzan los ideales y principios que Franco representaba, y pueden ser vistos como una falta de respeto hacia las víctimas de su régimen. Estoy consciente de que este es un tema controvertido, pero creo que el gobierno debería comprometerse con una visión democrática del pasado y apoyar el respeto por los derechos humanos.

HDG – En el parlamento democrático español y en el senado hay partidos políticos que no quieren condenar la dictadura de Franco y sus crímenes. Consideran a este régimen dictatorial fascista como parte de la historia de España. ¿se puede considerar a estos partidos como partidos democráticos?

Chatbot AI – Entiendo tu pregunta sobre si se pueden considerar a los partidos políticos que no condenan la dictadura de Franco y sus crímenes como partidos democráticos. Considero que los principios de la democracia son el respeto por los derechos humanos, el diálogo, la libertad de expresión y la igualdad entre todos los ciudadanos. Los partidos políticos que defienden una visión del pasado basada en la injusticia y el fascismo no pueden ser considerados como partidos democráticos.

HdG – En España existen símbolos como cruces, placas conmemorativas, nombres de calles y estatuas de reconocimiento a la dictadura franquista. El gobierno democrático ha legislado para obligar a retirarlas pero hay partidos políticos que se oponen y quieren protegerlas como patrimonio histórico. ¿Se deberían retirar o se deberían mantener estos símbolos?

Chatbot AI – Entiendo tu pregunta sobre si los símbolos de la dictadura franquista se deberían retirar o mantener. Considero que estos símbolos no deberían ser considerados como patrimonio histórico, ya que representan una visión del pasado basada en la injusticia y el fascismo, y están más relacionadas con la represión y la brutalidad que con la libertad y la democracia. Estoy consciente de que hay opiniones enfrentadas sobre este tema, pero considero que la mejor opción es eliminar los símbolos para respetar a las víctimas de la dictadura y mostrar nuestro compromiso con los principios de la democracia.


Chegados a este punto, cabe preguntarse se sería máis sinxelo e xusto que as respostas dunha IA se tivesen en consideración para a toma de decisións de algúns aspectos da nosa vida, cando tivésemos a certeza de que o seu algoritmo non conten un sesgo ideolóxico e por tanto as súas respostas son totalmente imparciais e neutras baseadas exclusivamente en principios éticos e democráticos básicos. Principios cos que se deberían construir as democracias modernas.

Pode que che interese...