Díaz Baliño e Díaz Pardo: unha escenografía para Galicia

Tempo de lectura: 9 min. 1928 foi o ano no que se publicou a primeira edición do Das russische Theater. Sein Wesen und seine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der...