A viaxe de dona Urraca co Graal, argumento dun filme internacional

Tempo de lectura: 2 min. O percorrido do Cáliz de Dona Urraca desde o Santo Sepulcro en Xerusalén ata a súa chegada á Real Colexiata de San Isidoro de...