Onde está o ser vivo máis antigo de Galicia e, se cadra, tamén de Europa?

Tempo de lectura: 3 min. O ser vivo máis antigo de Galicia é unha árbore. En concreto é a Carballa da Rocha, un carballo común situado no concello de...