Cando eran elas, en realidade, as que lle cantaban ó mar de Vigo na Idade Media

Tempo de lectura: 3 min. Da lírica galaico-portuguesa é ben sabido que os nosos trobadores e xograres deixaron unha herdanza cultural incalculable para a Idade Media europea. Xunto co...