Os arresponsadores, os recitadores de oracións que predeciron a Guerra Civil

Tempo de lectura: 3 min. Os arresponsadores son homes e mulleres que recitan unha serie de oracións ao Santo Antonio que axudan a recobrar a saúde, atopar persoas, animais...