fbpx
Vistas desde o Castelo de Sueiro de Laxe / Petón do Lobo

SOS para un castelo medieval ameazado por un parque eólico

Tempo de lectura: 3 min.

Ismael López Pérez, presidente da Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo

O castelo de Sueiro, en Laxe, tamén coñecido como castor da Estrela, stella ou do sol, pode desaparecer debaixo dun muíño eólico do futuro parque eólico Forcada-Catasol II. O ben está sen catalogar e está afectado polo Proxecto eólico Pena Forcada- Catasol II que tramita Gas Natural Fenosa e máis polo Proxecto de evacuación de enerxía do futuro parque, arestora en fase de consulta pública.

Esta fortificación, de época medieval, non está catalogada pola Xunta, a pesares da súa relevancia na paisaxe. Hai constancia da súa existencia desde os séculos XI e XIV e aproveitaba a situación estratéxica e a orografía rochosa do lugar dominando o val de Traba e de Soesto. Ao pé do castelo unhas chanceiras ou rebaixes do terreo (chá, planicie) facilitarían o acceso dos señores ao mesmo. Aos lados, pedras sólidas garantírían a seguridade do castelo (Cal de Moreu).

Desde a súa ubicación pódese apreciar á redonda unha paisaxe de alto valor estético e paisaxístico; a praia de Traba, Soesto, lagoa de Traba e a paisaxe protexida “Penedos de Pasarela- Traba“. A Asociación Petón do Lobo xa lle solicitou á Consellería de Cultura a súa inclusión no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.

Proxecto Gas Natural Fenosa (3 aeroxeneradores e liñas de evacuación) / Petón do Lobo

Precisamente, esta falta de protección fai que está afectado directamente polo proxecto eólico que está a tramitar Gas Natural Fenosa. Por Resolución do 17 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, sometíase a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública e a necesidade de urxente ocupación que iso implicaba, da autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental referidos ao proxecto do parque eólico Pena Forcada Catasol II no concello de Laxe, na provincia da Coruña (expediente IN661A-2010/3-1) (DOG do 11 de decembro de 2015).

Agora sométese a consulta pública o documento ambiental do proxecto da Liña de evacuación do parque eólico Pena Forcada-Catasol II (2016/0103).

A orixe do nome

O seu nome está vinculado ao apelido Sueiro que é un patronímico de Suar, pero tamén o pode ser de Soro e de varias formas máis. Entre as teorías para a etimoloxía do apelido Sueiro son salientables a que apunta a que é un patronímico, derivado do nome propio Soro, hoxe nome de pila pero moi usado na Idade Media, de orixe xermánica, de “sug-hari” ou “sub-hari”, “Sugerius” ou “Sudarius” nas transcricións notariais da baixa latinidade e que se traduce por “O exército do sur ou do sol“.

A obra “Os fenómenos de homonimia e homofonía na toponomástica e a súa repercusión nas etimoloxías cultistas e populares da Europa Occidental”, de Joaquín Caridade Arias, respecto da etimoloxía do nome medieval Soro, di que vén do antropónimo celta Surus, que é un nome teofórico que contén o nome da divindade celta que se chamou Sirona, Stirona ou Tsirona, sobre a raíz *ster (latín stella, “estrela”).

Monte onde se localiza o Castelo de Sueiro, parroquia de Soesto (Laxe) /Petón do Lobo

Outras zonas afectadas

O proxecto eólico de Unión Fenosa tamén porá en perigo outras zonas de especial interese paisaxistico e ecolóxico. Así, o aeroxenerador A1 do proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II, afecta ás zonas e espazos protexidos ZEC “COSTA DA MORTE” ES 1110005 no concello de Laxe, da ZEPA COSTA DA MORTE (NORTE) ES 0000176, Lagoa de Traba e da Paisaxe Protexida “Penedos de Pasarela e Traba”.

Por outra banda, o aeroxenerador A3 do proxecto Pena Forcada- Catasol II toca directamente á ZEPA”COSTA DA MORTE (NORTE)” ES 0000176, Lagoa de Traba.

O grande interese da lagoa de Traba e dos seus arredores foi recoñecido ó ser declarada pola Unión Europea no ano 2003 “refuxio de fauna C-20 dentro da Zona de Especial Protección de Paso de Aves ZEPA “COSTA DA MORTE (NORTE)” ES0000176.

En relación ao aexenerador A2 do proxecto Pena Frocada-Catasol II, afecta directamente ao ZEC “COSTA DA MORTE” ES 1110005, Franxa litoral do Concello de Laxe.
O grande interese da franxa litoral de Laxe foi recoñecido por ser declarada pola Unión Europea no ano 2004 Lugar de interés Comunitario LIC “COSTA DA MORTE” ES 1110005.

Pode que che interese...