fbpx

Aviso Legal

As condicións de acceso e uso de Historia de Galicia rixense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o lector e colaborador a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.

Por iso, queda prohibido realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, calquera tipo de dano ós sistemas desta web ou a terceiros, así como realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

Historia de Galicia utiliza fontes internas e externas de información, de tal modo que únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna. Por iso, non se fai responsable da opinión de terceiros alleos a este portal, ben mediante colaboracións directas no sitio web, comentarios nas novas ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a novas de outros sitios dos que non é titular Historia de Galicia. En todo caso, estes usuarios non deberán realizar un uso ilegal ou contrario á boa fe a través deste portal.

Historia de Galicia tamén informa que o sitio web www.historiadegalicia.gal, os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atopase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación destes elementos sen permiso expreso da web. Historia de Galicia utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos e, en determinadas ocasións fontes doutros portais, blogs ou webs ás que citará debidamente a través do correspondente enlace e atribución de fontes. O colaborador ou lector que utilice estes elementos debe respetar a licencia dos hiperenlaces e artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas poderá solicitar en calquer momento a eliminación das referidas referencias.

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.